דיני חוזים ופרשנותם

הישג נוסף למשרדנו;

משרד עו׳ד ויסאם ג׳.אסמר, בתחום חובת קיום הסכמים כספיים, דרך פרשנות החוזה, ונטלי ההוכחה לגבי טענות קשות כמו הטעייה ועושק ושלילת טענות בעל פה כנגד מסמכים בכתב.

עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר

בפסק דין ארוך ומנומק, עד הפרטים הקטנים, הנפרס על פני 25 עמודים ונתמך בהוראות חוק ופסיקה נרחבת, נתקבלו מלוא טיעונינו, כפי שפורטו בסיכומים נרחבים לאחר קיום מספר ישיבות שמיעת עדים, ובית המשפט המחוזי בחיפה( כב׳ השופט סארי גיוסי) דחה את המרצת הפתיחה שעתרה לסעד הצהרתי הקובע כי הסכם ההלוואה  בטל ומכאן שיש גם לבטל את המשכון על מקרקעי הלווה וקבע כי מדובר בהסכם חוקי ומנומק שנערך על ידי עורך דין שייצג את שני הצדדים ומסר עדות אמינה וכי אין לתת יד לניסיונות להתחמק מהתחייבויות כספיות ומהחזרי הלוואות וזאת בטענות סותרות שאין להן בסיס בחומר הראיות כמו הטעייה, עושק, אי קבלת סכום ההלוואה כלל ולאחר מכן אי קבלת מלוא סכום ההלוואה, במיוחד שקיים הסכם בכתב מפורש ורישום משכון והערת אזהרה, בעקבותיו, שהלווה לא נקף אצבע משך שנים כדי לסתור אותם.

מכאן דחה בית המשפט את המרצת הפתיחה ואפשר להמשיך בהליכי מימוש המשכון וחייב את מגיש המרצת הפתיחה לשלם למרשנו; המשיב, סכום כולל של 10,000 ש׳ח.

בגלל שבית המשפט הורה על איסור פסק הדין עם פרטים מזהים, כדי למנוע פגיעה בפרטיות הצדדים, ומסר הוראה על הנפקת נוסח חסר פרטים דרך לשכת דוברת בתי המשפט, יפורסם פסק הדין על ידנו עם קבלת הגרסה המאושרת.

עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר

פסק הדין

עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר