עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת

הישג נוסף למשרדנו;

הישג למשרדנו; משרד עוד ויסאם ג׳. אסמר, בחיפה, בתחום הרשויות המקומיות בו משרדנו ייצג חלק מחברי האופוזיציה שהגישו עתירה מנהלית، לבית המשפט לעניינים מנהליים בנצרת, לפסילת החלטות המועצה המקומית חצור הגלילית שקיימה ישיבה וקיבלה החלטות, ללא שיתוף חברי האופוזיציה ובצורה נחפזת תוך שלילת זכות חברי האופוזיציה להיות צד לישיבה ותוך ניסיון לצייר את חברי האופוזיציה כמי שאינם מעוניינים בטובת הציבור.
מכאן חשיבות העמדה שהוצגה באמצעות משרדנו; לפיה: הניסיון לצייר את הקואליציה כמי שמעוניינת בטובת הציבור ואילו האופוזיציה כמי שאינה כזו (בגלל עמידתה על זכותה החוקית להיות צד לכל ישיבה וכל החלטה וכן זכותה שהישיבות יתקיימו כחוק בהתאם לתוספת השלישית לצו המועצות המקומיות) הנו מצג שווא ויש הבדל בין התנגדות או הסכמה להצעה כזו או אחרת לבין זכות חברי האופוזיציה להיות צד לכל החלטה שתתקבל במועצה.
בעקבות הדיון שהתקיים היום ; 3/5/2022, בפני כב׳ השופטת עירית הוד והערותיו החד משמעיות של בית המשפט הנכבד, נקבע כי ההחלטות שניתנו בישיבת המועצה מבוטלות וכי תכונס ישיבה שלא מן המניין לדיון בכללל הנושאים שהיו על סדר יום הישיבה הקודמת.

פסק הדין