הישג חשוב למשרדנו ופסק דין מרחיק לכת

בית המשפט המינהלי: עיריית חיפה מחויבת למחוק חוב ארנונה של כ 200,000 ש׳ח, לערוך חישוב מחדש, להחזיר סכומי יתר שגבתה, להעניק הנחת נכה רטרואקטיבית, לבטל הליכי מימוש דירה ולשלם שכר טרחה ע׳ס 30,000 ש׳ח.

המסקנות מפסק הדין:
1. ספרי הרשות המקומית (לפיהם קיים חוב לרשות) לא בהכרח תקינים ואפשר לתקוף אותם ולהכריז על ביטול חוב לפיהם.

2. רשות מקומית אינה רשאית להעביר חזקה וחוב ארנונה מחברה, בהליכי כינוס נכסים, לאדם רגיל כי קשה לה להוציא מחברה כזו כסף ויותר קל לה להוציאו מכיס האזרח הרגיל.

3. רשות מקומית אינה יכולה להתעלם מהעדר קיום טופס 4 לבנין ולחייב עבורו בארנונה.

4. רשות מקומית אינה יכולה להתעלם מחובתה להעניק, בזמן אמת, הנחת נכה ואינה רשאית לבטל הנחה זו, לאחר מכן, כי ״החייב״ לא שילם, לשיטתה, את החוב המופרך שנצטווה לשלם.

עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר

5. רשות מקומית אינה יכולה לזקוף אחורנית את התשלומים שביצע האזרח כדי לפרוע חוב שהתיישן ושהיא לא פעלה לגבותו, בזמן אמת,

6. רשות מקומית לא תמכור דירת חייב ע׳ס הערה שרשמה בטאבו לטובתה בגלל אותו חוב מופרך ויש מחיר לכך שישנה על זכויותיה במשך שנים ואיפשרה (ואולי גם רצתה וחיכתה) לחוב הנטען לטפוח לממדים אדירים.

7. רשות מקומית ותהא גדולה וחזקה כמו עירית חיפה, ככל שתהיה, אינה יכולה להתעלם מהמהות, מהאזרח והאדם הפשוט, לסמוך על ״הפרוצדורה״ שתציל אותה ממעשיה שלעתים מה שעומד מאחוריהם (כמו במקרה שלנו) הנו לגבות כספים, בכל אמצעי, וכמה שיותר.

8. רשות מקומית גם תחשוב פעמיים מעכשיו (יש לקוות) לפני שתשתמש לרעה בהליכי משפט כדי להוליך שולל את בית המשפט והצד השני גם יחד ולא תנצל את העובדה שבית המשפט ניסה להוביל להסכמות כדי להכניס ״בדלת האחורית״ מסמכים ונתונים שמחובתה היה להציג קודם, ואם תעז לעשות זאת, בית המשפט המינהלי יעניש אותה במלוא החומרה…

עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר

וביתר הרחבה:
בית המשפט המינהלי בחיפה (כב׳ השופטת אורית ויינשטיין) נותן פסק דין אמיץ, מנומק ומפורט ואומר, למעשה, לעיריה: בזמן הנכון אני אחליף את שיקול דעתי בשיקול דעתך הלקוי, האינטרסנטי והפגום, בכך ששכחת את ״חובת ההגינות״, את החובה לפעול כ״נאמן הציבור״ שאמורה להיות נר לרגליך, ובפסק דין נרחב בו הוא מאמץ את מירב טענותיי העובדתיות והמשפטיות בשם העותר האומלל, הוא חושף התנהלות כושלת, מקוממת ומטרידה מאוד של עירית חיפה, קובע כי הסתירות בספריה שהציג העותר ״מטילה צל כבד על תקינות פנקסי המשיבה (העיריה) וכפועל יוצא מכך מחלישה את חזקת התקינות של המשיבה״ ולצד העדפת המהות והצדק על פני הפרוצדורה, תמיכה בזכות לגבות ״מס אמת״ בלבד, והדגשת ״החטא״ בהתנהלות העיריה, בית המשפט נותן את ״העונש״ בגינו, למען יראו וייראו, ומכאן מעבר לביטול ,למעשה, של חוב העומד על כ 200,000 ש׳ח וגם חיוב העיריה להחזיר כספים ככל שגבתה ביתר, בית המשפט גם מחייב את העיריה לשלם הוצאות ושכר טרחה בסכום של 30,000 ש׳ח.

פסק הדין

13/10/2021

עת"מ 5203-08-19 זיידן נ' עיריית חיפה

עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר