מחיקה מוחלטת של חוב ענק בגין היטלי סלילה מטעם עירית חיפה

הישג למשרדנו: חתימה על הסכם תקדימי מרחיק לכת המורה על מחיקה מוחלטת של חוב ענק שיוחס למרשינו; בגין היטלי סלילה מטעם עירית חיפה בסכום העולה על מליון ושלוש מאות אלף שקלים חדשים.
מרשינו הבעלים של אלפי מטרים המוגדרים כ״שמורת טבע״ קיבלו הודעות דרישה לתשלום היטלי סלילה בהיקף של 1,326,000 ש׳ח (מליון שלוש מאות עשרים ושש אלף שקלים חדשים).
על פניו מדובר בחיוב נכון; שכן עצם הסלילה מחייבת את בעלי המקרקעין הגובלים בתשלום היטל סלילה לפי תחשיבים שהותוו בחוק העזר העירוני.
משרדנו טען כי אף אם לפי חוק העזר החיוב הנו נכון, הרי הוא לא צודק, לא הגיוני, בלתי סביר בעליל ויש להורות על ביטולו מקום שמדובר ב״שמורת טבע״ שמרשינו; הבעלים, אינם יכולים להפיק מהם כל שימוש או ניצול בפועל ומקום שהחיוב המוטל עולה על שווי המקרקעין בייעודם הנוכחי כ״שמורת טבע״ !!. מכאן שיש להורות על ביטול החיוב והתניית כל תשלום היטל סלילה בעתיד, בשינוי ייעוד המקרקעין לייעוד שאינו דומה לשמורת טבע ומכאן יוכלו הבעלים להפיק תועלת מהמקרקעין עצמם לאחר שינוי ייעודם ולחילופין מקום שיחליטו למכור את המקרקעין.
 
טענות אלה התקבלו, לאחר משא ומתן ארוך וממושך של חודשים רבים אותו ניהל; עו׳ד ויסאם ג׳. אסמר, בשם הבעלים מול המחלקה המשפטית של עירית חיפה. מכאן נחתם ההסכם שמבטל, באופן מלא ומוחלט, את דרישות התשלום על החוב הנ׳ל ומתנה תשלום בעתיד של היטלי סלילה בשינוי ייעוד המקרקעין הקבוע היום כשמורת טבע ומה שפותח את הדרך למצב של Win Win בו ישונה ייעוד המקרקעין שיזמו הבעלים לייעוד בו יוכלו להפיק שימוש במקרקעין הנרחבים שלהם.
הרבה ברכות והרבה מזל טוב למרשנו.