פסק דין עירית חיפה נגד חברת סולומון

עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר

פסק דין בהרכב מורחב של 7 שופטי בית משפט עליון

ההסכם שהשגנו עם מנהל מיסוי מקרקעין:

על משמעות תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין בכל הקשור לבעלות במחצית דירה אחרת שרק בחלקה התקבלה בירושה. האם רכישת דירה חדשה כעת תיחשב כדירה יחידה או נוספת לצרכי מס רכישה??

לקוח שלנו הינו הבעלים ב 50 אחוז בדירה. 25 אחוז הוא קיבל (בהעברה ללא תמורה) 25 אחוז אחרים הוא קיבל בירושה.

משרכש כעת דירה חדשה הוא הצהיר כי זו דירתו היחידה ומכאן שהוא זכאי (לאור מחירה) לפטור מלא ממס רכישה.  הוא התבסס על תיקון 85 ממאי 2016 לסעיף 49(ג)(3) לפיו אם  חלקו של המוכר בבעלות הדירה הקודמת  שהתקבלה בירושה אינו עולה על מחצית  היא לא תיחשב כדירה נוספת. לפני תיקון החוק רק אם חלקו של המוכר בדירה הקודמת אינו עולה על שליש היא לא תיחשב כדירה נוספת.

מכאן שלשיטת מיסוי מקרקעין אם חלקו בדירה הקודמת עולה על שליש ולא כל החלק עד מחצית התקבל בירושה כי אז יש לו דירה נוספת והוא חייב בתשלום 8 אחוז מס רכישה.

השגה שהגיש העורר נדחתה  בהעדרו על אף שביקש בטופס ההשגה להיות מוזמן לישיבה בפניו

בערר שהגשתי העליתי מספר סוגיות לרבות על חובת זימונו והיות הדבר סותר עקרונות יסוד במשפט המנהלי .

לגוף הענין טענתי כי בתיקון לחוק לא נכתב שכל מחצית הזכויות צריכות להתקבל בירושה ומכאן שיש לפרש הסעיף לחובת המנסח. מכאן אם יש לו 25 אחוז בעלות רגילה ו 25 אחוז בירושה אז המכלול אינו עולה על מחצית ומכאן זו לא דירה נוספת והדירה שכעת קנה היא כן דירתו היחידה.

עוד הדגשתי:  לא ייתכן שמצד אחד התיקון בחוק ישאף לצמצם את פרק הזמן המזכה בפטור ומאידך יצמצם את תיקון החוק לענין פרשנות דירה יחידה.

ועדת הערר הודתה שאכן מדובר בלקונה בחוק. למרות התעקשות מיסוי מקרקעין על פרשנותם, הגענו להסכמה והלקוח שלנו קיבל מחצית מסכום מס הרכישה ששילם והמגיע לעשרות אלפי שקלים

המלצתנו: גם כך תיקון 85 לחוק הביא גזירה קשה בכל הקשור בצמצום פרק הזמן המזכה בפטור מס שבח ושיעור מס רכישה  מופחת. אבל יש בו פרצות ואי בהירות לענין משמעות דירה יחידה למי שמחזיקים בפחות מ 50 אחוז בדירה אחרת. אל תוותרו  ותרגישו חובה לשלם מס לפני בדיקת המקרה באופן מעמיק.