ראיון ברדיו לגבי תיק בארץ אדמות הבקעה ומתן צו
על תנאי מנהלי מקרקעין