ראיון ברדיו ״צלילי הקריות״ על חיובי ארנונה מיום 9/11/20