תכנון ובניה- שימוש חורג

המרת הרשעה וקנס משמעותי בשירות לטובת הציבור ללא הרשעה וביטול הקנס במלואו:

בית המשפט המחוזי (כב׳ השופט ג׳השאן) קיבל את הערעור שהוגש על ידי משרדנו, בכל הקשור בהרשעת מנהל בית ספר בעבירת שימוש חורג למטרת בית ספר בניגוד לשימוש המותר על פי ההיתר וזאת חרף המלצת תסקיר שירות המבחן ועל אף ההשלכות של הרשעתו על תפקידו ועיסוקו.

בית המשפט המחוזי אמנם הסכים עם הקביעה כי העבירה בוצעה אך החליט, בצעד לא שגרתי, לקבל את עמדת מרשנו ולבטל את ההרשעה כנגד המנהל, ליישם את המלצת קצין המבחן, לבטל את הקנס שהוטל עליו בשיעור 50,000 ש׳ח באופן מלא ולחייבו בשירות מצומצם לטובת הציבור ללא הרשעה.

בית המשפט המחוזי עורך סריקה מקיפה לפסיקה בתחום, קובע כי אכן מקום שמוכח ביצוע עבירה הדרך השגורה והמקובלת הנה להרשיע, אך יחד עם זאת מקבל את עמדתנו לפיה עסקינן בנסיבות מיוחדות המצדיקות את הסטיה מהכלל ומחייבות יישום סעיף 192 א׳ לחוק סדר הדין הפלילי:

עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר
עו"ד וויסאם ג'ורג' אסמר